Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование: „Деница Астролъджи” ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 205224641
Седалище и адрес на управление: Област Бургас, Община Бургас, гр Бургас 8000, “Константин Фотинов” N:1
Адрес за кореспонденция: България, Област Бургас, Община Бургас, гр.Бургас 8000, “Шейново” No:3, ет 4, ап 8
Телефон: +359 0897 734 133
E-mail: krasimirova.denitsa@gmail.com
Уебсайт:  www.denitsa-astrology.com

Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия „Закон за авторското право и сродните му права“, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

 

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

Фирма „Деница Астролъджи“ ЕООД, която управлява уебсайт denitsa-astrology.com, декларира, че всички лични данни, наричани по надолу за краткост „данни“,  се считат за строго поверителни и за тях се спазват всички приложими законови разпоредби.
В зависимост от това, какви наши услуги използвате, събираме следните лични данни:

Получаване   на информационен бюлетин, с цел да  се информирате за нашите събития, промоции , услуги и продукти, ние събираме:
Име и данни за контакт – имейл адрес и телефон

При закупуване на предлаганите от нас продукти и услуги:
Име и фамилия, имейл адрес, скайп, телефонен номер, банкова сметка (ако плащате по банков път).

Демографски данни. Данни за пол, дата на раждане,час на раждане, град и държава.

Данни, произтичащи от действащия договор – закупени продукти, потребителски сегмент, обем на предоставените услуги.

Цели на обработката:

Информационен бюлетин и обратна връзка за нашите събития

В случай, че пожелаете изтриване  и заличаване на вашите данни , ние няма да използваме вашите електронни контакти докато не се регистрирате отново или изрично поискате да станете наш клиент .
Имате право по всяко време безплатно да направите възражение срещу такава обработка. Данните за контакт са посочени в края на този документ.

В случай, че в своя уеб браузър имате разрешени бисквитки, обработваме записите от бисквитките, разположени на уеб сайта, управляван от дружество, с цел осигуряване на по-добро функциониране на сайта denitsa-astrology.com и с цел реклама на дружество.
Повече информация ще намерите в отделен раздел на този документ.
Не извършваме пълно автоматизирана обработка, която за вас би имала правни последици.

Участие на наше събитие или покупка на продукт

Ние обработваме вашите лични данни, за да осигурим коректност при изпълнение на поетият  от нас ангажимент и с цел  подобряване на нашите услуги.

Независимо от къде сте направили вашата регистрация за участие  или  за поръчката – от  интернет страницата ни, сайта denitsa-astrology.com или по телефона, предоставените от вас лични данни са необходимостта за изпълнение на договора, който възниква между нас, както и за изпълнение на правните ни задължения  за издаване на  счетоводен документ, което  е правно основание са обработване на вашите данни.

За да осигурим достатъчна защита на вашите права и интереси, ние съхраняваме вашите лични данни в криптирана форма.
Обработваме вашите данни, като осигуряваме защита и безопасност на нашите системи.

Доставчикът не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Деница Астролъджи ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт и получени по време на извършените индивидуални консултации и курсове.

Доставчикът не носи отговорност в случаи на форсмажорни обстоятелства, непредвидени събития, проблеми с достъпа до Интернет, технически или други обективни причини.

Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

За всички извършени плащания към  ‚Деница Астролъджи‘ ЕООД счетоводният ни отдел издава фактура, която обхваща месечния период от първо до последно число на месеца на базата на приходите от банковото извлечение.

При желание от страна на клиента може да бъде издадена персонална фактура на физическо лице или фирма в срок от седем работни дни след изпращане на запитването.

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок до 24 часа след извършване на указаното по тип и вид плащане на сайта на Търговеца, но не по – късно от момента на получаване на поръчаните от него и получени стоки, обект на договора.

В случай, че потребителят упражни правото си на отказ, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за извършените банкови преводи.

При възстановяване на плащания, извършени с карта или PayPal, сумата ще бъде преведена единствено и само по картата или PayPal, с която/който е извършено разплащането.

Предоставяне на личните данни на трети страни

Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица или посреднически страни само тогава, ако е необходимо в рамките на изпълнение на договора за услуга, въз основа на законен интерес, или ако предварително сте дали съгласие за това.

Страните  на които могат да бъдат предоставени са трети страни, участващи в обработката на данни, с цел извършване на отчетност на фирмата, законни представители и държавни органи.

“Деница Астролъджи” ЕООД може да предостави лични данни на трети страни, когато има основание за това и в случаите, когато това се изисква със закон или  данните са изискани от страна на правораздавателните органи и полицията с цел предотвратяване и/или разкриване на престъпление.
В случай, че в своя уеб браузър имате разрешени бисквитки, обработваме записите от бисквитките, разположени на уеб сайта, управляван от дружество, с цел осигуряване на по-добро функциониране на сайта-https://www.denitsa-astrology.com
Повече информация ще намерите в отделен раздел “Информация за бисквитки“

Защита на личните данни и срок на съхраняване

Ние поддържаме технически и организационни мерки срещу загуба и унищожаване на вашите данни, като сме предприели всички необходими мерки срещу достъп на неупълномощени лица до вашите данни, тяхното изменение или разпространение.
Личните данни се обработват и съхраняват за време, необходимо за обезпечаване на всички права и задължения, произтичащи от договора за услуга или до приключване на възникнал спор.
„Деница Астролъджи“ ЕООД в качеството си на администратор съхранява личните данни според правните  разпоредби  при договорни взаимоотношения  и свързани с отчетната дейности или еднократно за извършване на дадена услуга или предоставяне на отговор на клиент.

Права на субектите, предоставящи данни

Вие можете по всяко време да поискате безплатна информация за обработката на своите лични данни.
Да изисквате отстраняване на несъответствието или извършване на поправка, допълнение, заличаване на личните данни или блокиране на личните данни.
Можете да оттеглите своето съгласие за обработка на личните данни, в този случай вашите лични данни ще бъдат заличени , ако е изтекъл законовият срок, за който „Деница Астролъджи“ ЕООД е задължена да ги съхранява.
Унищожаването на личните данни ще настъпи веднага, след изпълнение на поставената цел и изтичане на законовото основание.
Субектът може да ползва всичките си права, като изпрати писмено заявление(свободна форма) за исканото от него право на електронна поща: krasimirova.denitsa@gmail.com

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси, коментари и запитвания относно нашата политика, не се колебайте да се свържете с нас на адресчрез имеил: krasimirova.denitsa@gmail.com
Колкото повече взаимодействате с нас, толкова повече научаваме за вас и  това ни дава възможност да ви предлагаме персонализирани услуги.
„Деница Астролъджи“ ЕООД може да използва личните данни единствено и само за целите за които са предоставени.
Политиката за поверителност и защита  за защита на личните данни влизат в сила от 25.05.2018г.